De Verenigde Protestantse Gemeente (VPG)

De VPG bestaat uit drie gemeentes:

Ebenezer Church, Fortkerk en Emmakerk.

In alle drie de kerken beginnen de zondagse kerkdiensten in de regel om half tien.

De predikanten vormen samen het zgn. "ministerie" van de VPG. Het bestuur van de VPG wordt gevormd door de Centrale Kerkenraad (CK).