De redactie wordt gevormd door:

Hans Végh (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Pieter Jan van Roon
Lorna Kirchner