Museum

 In de Fortkerk is een Kerkhistorisch Museum gevestigd.

Openingstijden: maandag - vrijdag 10.00 - 13.30 uur

 

Het museum is gehuisvest in de vroegere consistorie van de Fortkerk.


De geschiedenis van het Protestantisme op Curaçao van 1634 tot heden
wordt afgebeeld in een aantal vitrines.


Meer informatie over het museum kunt u vinden op de website www.fortchurch.com