Geschiedenis

Spoedig nadat de West-Indische Compagnie in 1634 Curaçao veroverde op de Engelsen, arriveerde op verzoek van Gouverneur van Walbeeck in 1635 de eerste predikant ds. Fredericus Vitteus. Curaçao was toen een militaire post en de predikant was derhalve een garnizoenspredikant. Zo begon de Gereformeerde kerk op de Antillen, later genaamd: de Hervormde Kerk. Op het Westelijk halfrond is alleen de Gereformeerde Kerk van Nieuw Amsterdam (New York), gesticht in 1624, ouder. De VPG kerk is in 1825 ontstaan uit de fusie van de Hervormde Gemeente en de Lutherse Gemeente.

Predikanten stonden in dienst van de West-Indische Compagnie. Hoewel een bestuursinstructie in 1636 aan predikanten voorschreef om Portugezen, Spanjaarden, Indianen en "zwarten" te bekeren tot de christelijke religie, kwam hier weinig van terecht. Portugezen en Spanjaarden waren al te diep van het Rooms-Katholieke geloof doordrongen om zich nog te bekeren. Om het godsdienstig leven van de Indianen en de geïmporteerde Afrikaanse slaven bekommerde de West-Indische Compagnie zich niet. Nog vele jaren na de afschaffing van de slavernij is op Curaçao de kerkgrens met de klassengrens samengevallen.

In 1755 werd door het toenemend aantal Duitse en Scandinavische kooplieden een Lutherse kerk opgericht. De politieke gebeurtenissen tussen 1797 en 1804 (de invasie door de Fransen en de Engelsen) en het in vlammen opgaan van de Lutherse kerk ten gevolge van de beschieting, waren oorzaak dat het kerkbezoek en de activiteit van de gemeenteleden, zowel van de Lutherse als van de Hervormde Kerk, terugliep. Bij gebrek aan een Hervormde dominee en een Lutherse kerk werd het kerkgebouw in het Fort voor gecombineerde diensten gebruikt, waarbij de Lutherse dominee voorging. In navolging van de gebeurtenissen in Duitsland (waar in 1817 de Hervormde en de Lutherse kerk tot één Evangelische kerk werden verenigd) besloot Koning Willem I om Europees-politieke redenen de Hervormde en de Lutherse kerk in 1825 samen te smelten tot de Verenigde Protestantse Gemeente.

In 1931 werd door verschillende kerkleden afkomstig van de Gereformeerde kerk uit Nederland een aparte gemeente opgericht, de Gereformeerde kerk van Curaçao. Na een 10-tal dominees die waren uitgezonden vanuit Nederland, kwamen de VPG en de Gereformeerde kerk in 1984 weer bij elkaar.

In 1937 werd de Ebenezerkerk in de VPG opgenomen. Deze kerk was opgericht in 1929 door Obed Anthony, een methodisten lekenprediker van Dominica. Door de jaren heen functioneerde deze kerk als kerk voor de Engels sprekende migranten van andere Caribbische eilanden.

De Emmakerk, die was opgericht in 1929 en van origine als kerk diende voor de bij de Shell werkende mensen, werd in 1959 in de VPG opgenomen. Het huidige kerkgebouw van de Emmakerk is gebouwd in 1940.