Doop

De doop wordt uitsluitend bediend na afspraak met de predikant; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk. De doop dient, minimaal twee maanden van te voren, aangevraagd te worden bij het kerkelijk bureau. Van doopouders die op Curaçao wonen, wordt verwacht dat men de doop/belijdeniscatechese volgt.